Neem contact met ons op

U bereikt ons op onderstaand nummer voor:

- gratis telefonisch overleg met een specialist. Bedoeld voor complexe vragen over (dreigend) ontslag, disciplinaire maatregelen, concurrentiebeding, loonvordering, reorganisatie of re-integratie;

- informatie over onze Opleidingen Arbeidsrecht.

Contact met Artec Neval 08877-08855 | bereikbaar tussen 8:30 en 17:00

Buiten kantooruren kunt u onderstaand formulier invullen en wij zullen u daarna uw aanvraag in behandeling nemen

Functie
 Werknemer Werkgever

Geslacht
 de heer mevrouw

Voornaam en achternaam

Telefoonnummer
E-mail adres

Schets hier (kort) uw situatie

Provincie

Let op, alle velden dienen ingevuld te zijn, alvorens u deze e-mail kunt versturen.

Inhoudsopgave 4.1.

Is het loon niet (op tijd) betaald, dan spelen de volgende vraagstukken:

Voorschot op WW-uitkering als tijdelijk inkomen ter overbrugging

Het niet doorbetalen van loon kan het gevolg zijn van; een geschil over de vraag of de arbeidsovereenkomst is geëindigd (3.), financiële onmacht van de werkgever (3.3.4.) of kan een andere reden hebben, zoals het domweg weigeren te betalen. In dergelijke omstandigheden kan de medewerker vaak een voorschot krijgen op grond van de werkloosheidswet, dat vraag hij aan bij de uitvoeringsinstelling (3.7.). De uitvoeringsinstelling beslist in beginsel binnen vier weken en verrekent het voorschot met het later toekennen van een uitkering. Er wordt getracht het voorschot wat betreft hoogte aan te laten sluiten met het recht op een WW-uitkering. Krijgt de medewerker uiteindelijk het salaris wel uitbetaald, dan wordt het voorschot teruggevorderd.

Het stoppen met het doorbetalen van loon kan ook het gevolg zijn van een geschil over de vraag of de medewerker wel ziek is. De medewerker komt dan niet in aanmerking voor een WW-voorschot, waardoor hij een bijstanduitkering aan zal moeten vragen (2.2.6.).

Gratis specialistisch advies

Verder zoeken

Deze pagina is onderdeel van hoofdstuk 4 over de arbeidsvoorwaarden. Oftewel de tegenprestatie waarvoor werknemers bij een werkgever werken op grond van de arbeidsovereenkomst. U vindt in dit deel informatie over:

4.1. Loon (o.a. minimumloon, tijdstip betalen, loon vorderen, beslag)

4.2. Vakantie (o.a. vakantierechten opbouwen en opnemen, vakantiegeld)

4.3. Pensioen (o.a. opbouwen, afkopen, einde dienstverband)

4.4  VUT-regeling

4.5. Afdracht van loonbelasting en premies

Zoekt u een ander onderwerp, zie dan onze trefwoorden of inhoudsopgave.

De informatie op deze pagina was

Print Friendly