Neem contact met ons op

U bereikt ons op onderstaand nummer voor:

- gratis telefonisch overleg met een specialist. Bedoeld voor complexe vragen over (dreigend) ontslag, disciplinaire maatregelen, concurrentiebeding, loonvordering, reorganisatie of re-integratie;

- informatie over onze Opleidingen Arbeidsrecht.

Contact met Artec Neval 08877-08855 | bereikbaar tussen 8:30 en 17:00

Buiten kantooruren kunt u onderstaand formulier invullen en wij zullen u daarna uw aanvraag in behandeling nemen

Functie
 Werknemer Werkgever

Geslacht
 de heer mevrouw

Voornaam en achternaam

Telefoonnummer
E-mail adres

Schets hier (kort) uw situatie

Provincie

Let op, alle velden dienen ingevuld te zijn, alvorens u deze e-mail kunt versturen.

Inhoudsopgave 2.8.

Overdracht

Een werkgever kan een onderneming overdragen (verkopen) aan een andere werkgever, waarbij de overdrager (verkoper) is te zien als de voormalige werkgever en de overnemer (koper) de nieuwe werkgever wordt.

In geval van overgang van de onderneming worden de rechten en plichten van de betrokken medewerkers zoveel mogelijk behouden. Zij gaan eveneens over naar de overnemer en volgen als het ware de onderneming. Vanaf de overname kunnen zij hun rechten tegenover de overnemer (de nieuwe werkgever) te gelden maken, terwijl de overnemer de rechten van de overdrager (vorige werkgever) krijgt (art 7:663 BW).

Aan de hand van de volgende punten wordt overgang van onderneming behandeld:

  • Wanneer is er sprake van overgang van de onderneming? (2.8.1.)
  • Wat voor verplichtingen moet de overnemer (2.8.2.) en de overdrager (2.8.3.) naleven.
  • De medewerker kan afzien van het recht om mee over te gaan naar de overnemer (2.8.4.).
  • Datgene wat normaal bij overgang van de onderneming geldt, is niet van toepassing wanneer de onderneming failliet is (2.8.5.).
  • Overgang en rechten op pensioen(opbouw) (2.8.6.).

Gratis specialistisch advies

Inhoudsopgave

2.8. Overgang van (een deel van) de onderneming

2.8.1. Wanneer is er sprake van overgang van onderneming?

2.8.2. Rechten en plichten van de overnemer

2.8.2.1. Welke cao is er van toepassing?

2.8.2.2. Andere rechtsvorm, loonbelasting en aansprakelijkheid

2.8.2.3. Nadere uitwerking rechtspositie van de overnemer

2.8.3. Rechten en plichten van de overdrager

2.8.4. Rechten en plichten van een medewerker

2.8.5. Wanneer de overdrager failliet is

2.8.6. Overgang van de onderneming en recht op pensioen en rechten op grond van een spaarregeling

De informatie op deze pagina was

Print Friendly