Neem contact met ons op

U bereikt ons op onderstaand nummer voor:

- gratis telefonisch overleg met een specialist. Bedoeld voor complexe vragen over (dreigend) ontslag, disciplinaire maatregelen, concurrentiebeding, loonvordering, reorganisatie of re-integratie;

- informatie over onze Opleidingen Arbeidsrecht.

Contact met Artec Neval 08877-08855 | bereikbaar tussen 8:30 en 17:00

Buiten kantooruren kunt u onderstaand formulier invullen en wij zullen u daarna uw aanvraag in behandeling nemen

Functie
 Werknemer Werkgever

Geslacht
 de heer mevrouw

Voornaam en achternaam

Telefoonnummer
E-mail adres

Schets hier (kort) uw situatie

Provincie

Let op, alle velden dienen ingevuld te zijn, alvorens u deze e-mail kunt versturen.

Inhoudsopgave 2.8.

Voortzetting opbouw pensioen

Het recht op pensioen dat een medewerker heeft opgebouwd blijft hij houden. Dit recht heeft hij tegenover een rechtspersoon (stichting, verzekeraar, bank) die de ingebrachte gelden beheert en te zijner tijd moet uitkeren.

Voor de verdere opbouw van het pensioen is de medewerker afhankelijk van de nieuwe werkgever die de onderneming heeft overgenomen. Zijn vorige werkgever (de overdrager) is niet meer gehouden om zijn pensioentoezegging na te komen voor de periode na de overname (art 7:665 BW) (art 14a WCAO) (art 2a WAVV).

Gaat de nieuwe werkgever het pensioen verder opbouwen?

Het is goed mogelijk dat de overnemer verplicht is om een bijdrage te leveren in een verdere pensioenopbouw van de medewerker. Dit doet zich voor, als de nieuwe werkgever moet deelnemen in een bedrijfspensioenfonds (art 7:664 lid 1 sub b BW). Daarnaast kan de verplichting bestaan op grond van een cao die gaat gelden voor medewerkers die met de onderneming zijn overgegaan (2.8.2.1.).

De overgenomen medewerkers kunnen deel gaan uitmaken van een andere groep medewerkers die reeds in dienst zijn bij de overnemer, terwijl er voor die andere groep al een pensioenregeling geldt. De nieuwe werkgever kan als overnemer aan de over te nemen groep medewerkers de pensioenregeling aanbieden die ook voor andere groep medewerkers geldt die al bij hem in dienst zijn. Dat betekent dat de over te nemen medewerkers gaan vallen onder de pensioenregeling die al bij de overnemer wordt toegepast (art 7:664 lid 1 sub a BW). Medewerkers die overgenomen worden hebben alleen de keuze uit het accepteren van deze aangeboden pensioenregeling of geen pensioenregeling. Door het aanbod kunnen zij geen aanspraak meer maken op het voortzetten van de oude regeling, zodat de pensioenregeling van voor de overname vervalt. Meer informatie over de opbouw van pensioen is te vinden in hoofdstuk: (4.3.).

Bij uitzondering gaat het om een vorm van pensioen waarop de pensioen- en spaarfondsenwet niet van toepassing is. Daarop gaat hoofdstuk 4.3.2.1. nader in(4.3.2.1.). Deze vormen van pensioen zijn van belang, aangezien de nieuwe werkgever (overnemer) dan wel gehouden is om de verplichtingen van de vorige werkgever (overdrager) over te nemen (art 7:664 BW). Daarbij gaat het bijvoorbeeld om pensioenopbouw van een medewerker, dat is toegezegd bij het einde van de arbeidsovereenkomst die eindigde voor de overname.

Erkende opleidingen Arbeidsrecht

Welk pensioen wordt er opgebouwd?

Het hangt van de omstandigheden af of medewerkers een vergelijkbare pensioenopbouw krijgen bij de nieuwe werkgever of deze opbouw wordt ingebracht bij dezelfde pensioenuitvoerder. Dit kan zich voordoen, wanneer de overgenomen onderneming actief blijft binnen dezelfde bedrijfstak, terwijl er een verplichte deelname in een bedrijfspensioenfonds geldt voor zowel de overdrager als de overnemer. In andere gevallen hangt het van de werkgever af aan welke pensioenopbouw hij meewerkt (art 7:664 BW). Deze opbouw is afhankelijk van de ontwikkeling van het inkomen van de medewerker en de mate waarin de van toepassing zijnde cao tot een pensioenopbouw verplicht (2.8.2.). Voorgaande kan betekenen dat de medewerker geconfronteerd wordt met een lagere pensioenopbouw of een pensioenbreuk. Hierop gaat hoofdstuk 4.3.5.1.A. nader in (4.3.5.1.A.).

Verder zoeken

Deze pagina is onderdeel van hoofdstuk 2 over veranderingen die zich in een dienstverband kunnen voordoen. U vindt hierin informatie over:

2.1. Verandering functie, vestigingsplaats, arbeidsduur, etc.

2.2. Ziekte en arbeidsongeschiktheid van de werknemer

2.3. Misdragingen, disciplinaire maatregelen (o.a. schorsing, waarschuwing)

2.4. Verlof (o.a. zwangerschap, zorgverlof, ouderschapsverlof).

2.5. Non-actief stellen van werknemers door de werkgever

2.6. (on)gelijke behandeling / discriminatie

2.7. Aansprakelijkheid voor schade van de werknemer of werkgever

2.8. Overgang van de onderneming en gevolgen voor het arbeidscontract

2.9. Overnemen van arbeidsovereenkomsten

2.10. Staking en andere collectieve acties

2.11. Conflicten tussen medewerkers onderling

Zoekt u een ander onderwerp, zie dan onze trefwoorden of inhoudsopgave.

De informatie op deze pagina was

Print Friendly