Opleidingen arbeidsrecht van AN-i

ARBEIDSRECHTER.nl: Door intensieve begeleiding heeft u met deze thuisstudie een stok achter de deur. Deze zorgt ervoor dat ook u de eindstreep haalt.

Om in het arbeidsrecht overeind te blijven, heeft u naast kennis ook vaardigheden nodig. In het arbeidsrecht gaat het niet om standaardantwoorden, want iedere situatie is uniek en vraagt om een passende oplossing.

Waarom worden deze opleidingen en cursusdagen als effectief ervaren? 

 • Het leren om complexe vragen strategisch op te lossen en tactvol te brengen;
 • Begeleiding door specialisten die u leren aan de hand van hun eigen praktijk;
 • Opleidingen op ieder niveau; van beginnende personeelsmedewerker tot ervaren advocaat;
 • Keuze uit thuisstudie (opleidingen) en dagstudie (cursusdagen);
 • Actueel met alle wijzigingen door de Wet Werk & Zekerheid;
 • Erkend door NOVA, CRKBO, NIRPA, MZ, RB en MfN (voorheen NMI).

Vergroot uw toegevoegde waarde in het arbeidsrecht. Velen gingen u voor.

 

Opleidingen Arbeidsrecht
Opleiding Niveau Doelgroep
Leergang Arbeidsrecht HBO o.a. salarisadministrateurs, belastingadviseurs en medewerkers P&O
Specialist Arbeidsrecht Post-HBO/WO o.a. HR-adviseurs, HR-managers, accountants, mediators en rechtskundigen

 

Centraal Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Een wettelijke erkenning, waarmee het onderwijs BTW-vrij aangeboden wordt. Eveneens heeft onze opleiding een RB-erkenning. Register Belastingadviseurs kunnen derhalve punten behalen door het volgen van onze opleiding. Mediators ontvangen door het volgen van de opleiding Specialist met examen 11 punten. Bij de cursusdag wordt naar rato punten toegekend.

 

Cursusdagen Arbeidsrecht
Cursusdag
Niveau
Doelgroep  
Strategisch Arbeidsrecht Post-HBO/WO o.a. HR-adviseurs, HR-managers, accountants, mediators en rechtskundigen
Incompany Arbeidsrecht Post-HBO/WO o.a. OR, HR-afdelingen, advocaten, mediators en bedrijfsartsen
Masterclass Arbeidsrecht Post-WO o.a. advocaten, bedrijfsjuristen en rechters

 

De Cursusdagen zijn erkend door het NIRPA, hiermee kunnen NIRPA leden educatie punten verdienen. Onze Masterclasses zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten, advocaten kunnen tijdens een Masterclass 7 PE-punten verdienen.

 

Wie zijn wij?

AN-i is een instituut met gedreven specialisten in het arbeidsrecht. Vanuit ons gespecialiseerde kantoor is meer dan 10 jaar geleden ons instituut voor opleidingen arbeidsrecht ontstaan. Wij kennen de realiteit van de dagelijkse praktijk, omdat we procederen bij rechtbanken voor zowel werkgevers als werknemers.

Het is onze missie om persoonlijk en betrokken uw doel te bereiken. Vanuit passie leren wij u het arbeidsrecht ervaren, aan de hand van de voorbeelden die wij zelf behandeld hebben.

Inmiddels hebben wij voor vele opdrachtgevers opleidingen verzorgd:

Werkgevers: o.a. ABN-Amro, CZ, GGD, IKEA, ING, Keerpunt, KPN, LogicaCMG, Nationale Nederlanden, Rabobank, RIAGG, Sociale Verzekeringsbank en het UWV.

Advocatenkantoren: o.a. Boekel de Nerée, Van Diepen Van der Kroef, Labee, Boels Zanders, Cleerdin Hamer, Houthoff Buruma, Damsté, Schouten en Lagro.

ARBEIDSRECHTER.nl: Door intensieve begeleiding heeft u met deze thuisstudie een stok achter de deur. Deze zorgt ervoor dat ook u de eindstreep haalt.

Doelgroep

Doelgroep en vooropleiding
De opleidingen worden o.a. gevolgd door HR-adviseurs, accountants, mediators, advocaten, juristen, bedrijfsartsen, voorzitters van ondernemingsraden en salarisadministrateurs. Kortom, iedereen die op een hoog niveau met arbeidsrecht te maken heeft.

Door deze verscheidenheid wordt er geen specifieke vooropleiding verplicht gesteld bij de twee opleidingen en de cursusdag strategisch arbeidsrecht. Naast inzet is kennis en ervaring op niveau vereist.

Voor de Masterclasses Arbeidsrecht dient bedacht te worden dat deze in het bijzonder gericht zijn op gespecialiseerde advocaten.

De opleiding Leergang arbeidsrecht en Specialist Arbeidsrecht

Opleiding Leergang Arbeidsrecht:

Thuisstudie in 4 modules, HBO, certificaat, € 595,00

Opleiding Specialist Arbeidsrecht:

Thuisstudie in 8 modules, cursusdag Strategisch Arbeidsrecht 1, afrondend examen met diploma, Post-HBO/WO, € 1495,00

Schriftelijk, bepaal uw eigen tempo
Door de schriftelijke opzet van de opleiding Leergang Arbeidsrecht (4 modules) en Specialist Arbeidsrecht (8 modules), bent u niet gebonden aan studietijden of seizoenen. U kunt starten wanneer u wilt, met het tempo en de studietijden die u wenst. Wij doen er alles aan dat u de eindstreep binnen een redelijke termijn haalt.

Overzichtelijk, compleet en helder
Opvallend is dat complexe vragen, helder en overzichtelijk uitgewerkt worden in de modules. In de kantlijn wordt er verwezen naar hoofdstukken op de website arbeidsrechter.nl. Als cursist krijgt u toegang tot een exclusief deel op onze website. Hier vindt u onder andere de speciaal voor cursisten ontwikkelde schrijfwijzer, een proefexamen en een forum met artikelen van onze specialisten.

Intensieve begeleiding
Tijdens de opleidingen wordt u intensief begeleid door een specialist die naast het doceren ook procedures bij de rechtbank voert. De begeleiding begint al bij het inleidende gesprek, waarin u op weg wordt geholpen. Na elke module vindt er een uitgebreide evaluatie plaats, zodat u goed voorbereid bent op de volgende module. De specialist helpt u bij vragen en gaat in op aanvullende vraagstukken, bijvoorbeeld de vragen die u in uw eigen praktijk tegenkomt. De opleiding Specialist Arbeidsrecht omvat naast de 8 modules de cursusdag Strategisch Arbeidsrecht 1 en een afrondend examen.

De opleidingen zijn uniek, door de volgende combinatie:

 • Doeltreffend, naast kennis gericht op vaardigheden:
  leer complexe vragen strategisch op te lossen en tactvol te brengen
 • Boeiend en toepasbaar:
  werk met echte voorbeelden uit de praktijk van onze specialisten
 • Schriftelijk met intensieve begeleiding door specialist:
  bepaal zelf studietempo en startmoment
 • Wettelijk erkend en actueel:
  zelfs de meest recente ontwikkelingen zijn verwerkt
 • Doorgroeimogelijkheden:
  meerdere opleidingen op meerdere niveaus

Zie voor uitgebreide informatie over deze opleidingen:

HBO opleiding arbeidsrecht HBO opleiding arbeidsrecht Post-HBO/WO opleiding arbeidsrecht

 De cursusdagen Arbeidsrecht en de Masterclasses Arbeidsrecht

U werkt in kleine groepen binnen een didactisch kader aan voorbeelden uit de praktijk van de specialist. Deze dagen brengen u tot het uiterste. Door de interactieve werkvorm verneemt u ook de ervaringen van medecursisten. Deze volledig verzorgde dagen worden gegeven van 9.00 tot 17.00 uur op een mooie locatie. Deze dag is voorbij, voordat u zich dit realiseert.

Zie voor uitgebreide informatie over deze dagen:

Cursusdagen van Artec Neval Instituut Cursusdagen van Artec Neval Instituut Masterclasses van ANi (Artec Neval Instituut) 7PO-punten

 

 

 

Erkenning

Wettelijk erkend kort beroepsonderwijs
Ons instituut is erkend door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daartoe dienen wij aan speciale voorwaarden te voldoen, welke worden getoetst aan kwalitatieve audits. Deze audits zijn (mede) gebaseerd op de gedragscode van de NRTO, de brancheorganisatie voor training en opleiding. Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. Door deze wettelijke erkenning kunnen wij onze opleidingen BTW-vrij aanbieden.

Op basis van audits zijn wij eveneens erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten, MfN (voorheen NMI), Registerbelastingadviseurs, MZ-opleiders en Nirpa. Zit uw eigen branchevereniging er niet tussen, dan kunt u altijd contact opnemen om te kijken of wij onze opleiding hiervoor kunnen accrediteren.

Accreditatienormen

 • De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing;
 • Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden op (post)-HBO/WO werkniveau en volgt actuele ontwikkelingen in het vakgebied;
 • De inhoud van het programma sluit aantoonbaar aan bij de beroepspraktijk middels authentieke praktijkvoorbeelden;
 • De docenten beschikken over ruime ervaring in procedures, zijn praktiserend en beschikken over een 1e graads lesbevoegdheid;
 • Er wordt o.a. beschikt over duidelijke antwoordmodellen, klachtenprocedure en docenteninstructies.

Meer info 

Contact met Artec Neval 08877-08800 | bereikbaar tussen 8:30 en 17:00

Heeft u vragen of wenst u een persoonlijk advies, bel dan gerust:

mw. Ivanka van Netten (vannetten@an-i.nl) voor algemene vragen.

dhr. Ulli Hoogland (hoogland@an-i.nl) voor inhoudelijke vragen.

Leergang Arbeidsrecht | Specialist Arbeidsrecht | Cursusdagen Arbeidsrecht  | Masterclasses Arbeidsrecht

Print Friendly
Neem contact met ons op

U bereikt ons op onderstaand nummer voor:

- gratis telefonisch overleg met een specialist. Bedoeld voor complexe vragen over (dreigend) ontslag, disciplinaire maatregelen, concurrentiebeding, loonvordering, reorganisatie of re-integratie;

- informatie over onze Opleidingen Arbeidsrecht.

Contact met Artec Neval 08877-08855 | bereikbaar tussen 8:30 en 17:00

Buiten kantooruren kunt u onderstaand formulier invullen en wij zullen u daarna uw aanvraag in behandeling nemen

Functie
 Werknemer Werkgever

Geslacht
 de heer mevrouw

Voornaam en achternaam

Telefoonnummer
E-mail adres

Schets hier (kort) uw situatie

Provincie

Let op, alle velden dienen ingevuld te zijn, alvorens u deze e-mail kunt versturen.