Wet Arbeid en Zorg (WAZ)

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1:1 Begrippen werkgever en werknemer Artikel 1:2 Het begrip loon Artikel 1:3 Overige begrippen Artikel 1:4 Gelijkstelling met een collectieve arbeidsovereenkomst HOOFDSTUK 2 AANPASSING ARBEIDSDUUR Gereserveerd HOOFDSTUK 3 ZWANGERSCHAP, BEVALLING, ADOPTIE EN PLEEGZORG AFDELING 1 HET RECHT OP VERLOF IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP, BEVALLING, ADOPTIE EN PLEEGZORG ยง 1 Verlofvorm … Meer lezen over Wet Arbeid en Zorg (WAZ)