Inhoudsopgave 7.

Een gezamenlijk probleem

Vooral medewerkers die niet goed functioneren, bezorgen leidinggevenden de grootste kopzorgen. Om verbetering in het functioneren te brengen is als eerste van belang dat beide partijen overeenstemming bereiken over wat er onder goed functioneren wordt verstaan. Vervolgens dient de leidinggevende duidelijk weer te geven waarom hij vindt dat de werknemer niet goed functioneert, wat hij ondersteunt met verschillende korte voorbeelden en ander materiaal. Bij een voorbeeld wordt niet te lang stilgestaan. Het verdient de voorkeur om dergelijke gesprekken ‘s ochtends en in het begin van de week te houden.

Partijen hebben in beginsel een gezamenlijk probleem. Niet de persoon van de medewerker staat ter discussie, maar wel het werk dat hij levert. Om in dat werk verbetering te brengen worden er afspraken gemaakt, waarbij partijen vastleggen wanneer het volgende gesprek volgt. Komt het later na ontslag (opzegging) tot een ontslagprocedure, dan kan het van groot belang zijn om aan te tonen dat de medewerker niet naar behoren functioneerde en dat de werkgever zich in redelijkheid heeft ingespannen om hierin verandering te brengen. Daarvoor kan het nuttig zijn dat de uitkomsten van de gesprekken tussen partijen schriftelijk worden vastgelegd, die beide partijen ondertekenen onder de vermelding: “Aldus in tweevoud opgemaakt, verenigen beide partijen zich met bovenstaande op ….. (datum)”.

In beginsel is een medewerker verplicht om het werk naar beste kunnen te doen (art 7:611 BW). Doet hij dat niet, dan wil dat nog niet zeggen dat de werkgever ook niet volledig hoeft te presteren. De werkgever zal de medewerker zijn loon en andere verstrekkingen onverkort moeten toekennen, tenzij de medewerker hierop slechts aanspraak heeft als hij in bepaalde mate presteert (prestatiebeloning). Bij uitzondering presteert de medewerker opzettelijk onder de maat. Dit kan reden zijn om het loon te korten, hoewel er dan beter naar andere disciplinaire maatregelen gegrepen kan worden (2.3.) of de werkgever beter aan het einde van de arbeidsovereenkomst kan werken (3.). Rechters zijn zeer terughoudend met het toestaan van het korten van loon, na een beoordeling van het werk door de werkgever. Disfunctioneren zal voor de medewerker betekenen dat hij niet “hoger” zal komen binnen de organisatie. Voordat een werkgever denkt aan het einde van het arbeidscontract zal hij samen met de medewerker moeten werken aan het verbeteren van diens functioneren.

Print Friendly
Neem contact met ons op

U bereikt ons op onderstaand nummer voor:

- gratis telefonisch overleg met een specialist. Bedoeld voor complexe vragen over (dreigend) ontslag, disciplinaire maatregelen, concurrentiebeding, loonvordering, reorganisatie of re-integratie;

- informatie over onze Opleidingen Arbeidsrecht.

Contact met Artec Neval 08877-08855 | bereikbaar tussen 8:30 en 17:00Buiten kantooruren kunt u onderstaand formulier invullen en wij zullen u daarna uw aanvraag in behandeling nemen

Functie
 Werknemer Werkgever

Geslacht
 de heer mevrouw

Voornaam en achternaam

Telefoonnummer
E-mail adres

Schets hier (kort) uw situatie

Provincie

Let op, alle velden dienen ingevuld te zijn, alvorens u deze e-mail kunt versturen.