Inhoudsopgave 3.4.

Aanvragen vergunning

Reden voor het ontslag (3.4.3.3.A.).

Het vragen van een ontslagvergunning geldt niet, indien het gaat om medewerkers in dienst bij een publiekrechtelijk lichaam (overheid) (1.1.6.), voor onderwijzers en docenten (1.1.6.), voor personen die een geestelijk ambt bekleden en werknemers die op minder dan vier dagen bij een particulier in de huishouding werken (1.1.2.9.) (art 2 BBA). Voor bepaalde privaatrechtelijke organisaties bij wie het ontslagbeleid volledig in handen van de overheid ligt, geldt het vereiste van een ontslagvergunning evenmin. Dit laatste geldt slechts voor enkele organisaties binnen de categorie semi-overheid. Het voorschrift om een vergunning van het UWV Werkbedrijf te vragen, geldt niet alleen voor arbeidsovereenkomsten, maar ook voor vergelijkbare arbeidsrelaties (1.1.3.).

Arbeidsovereenkomsten die reeds zijn geëindigd hoeven natuurlijk niet opgezegd te worden met een vergunning van het UWV Werkbedrijf. In bepaalde gevallen is het onduidelijk of de arbeidsovereenkomst nu wel of niet is geëindigd:

  • Is het ontslag op staande voet onverwijld gegeven of is er een dringende reden? (3.4.2.).
  • Is er wel sprake van een beëindiging met wederzijds goedvinden? (3.1.).
  • Is het contract van rechtswege geëindigd na de overeengekomen tijdsduur? (3.2.).
  • Was er een geldige proeftijd waarbinnen de werkgever de overeenkomst opzegt (1.3.3.).

Vroeger werd de vergunning afgegeven door de regionaal directeur voor de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

Voor alle zekerheid kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen met een vergunning voor zover vereist (3.4.3.3.B.), dan wel de arbeidsovereenkomst voor zover vereist laten ontbinden (3.3.4.).

Een opzegging zonder ontslagvergunning is mogelijk vernietigbaar (3.4.3.4.A.).

Resterende vragen over de procedure en de kansen op een vergunning kunnen gesteld worden bij het UWV Werkbedrijf.

Gratis specialistisch advies

Verder zoeken

Deze pagina is onderdeel van hoofdstuk 3 over het einde van een dienstverband. U vindt hierin informatie over:

3.1. Einde met wederzijds goedvinden en de vaststellingsovereenkomst

3.2. Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege

3.3. Ontbinding dienstverband door kantonrechter

3.4. Opzeggen arbeidscontract door werkgever of werknemer, waaronder ontslag tijdens de proeftijd, ontslag op staande voet, opzegging met toestemming UVW, collectief ontslag en opzeggen tijdens faillissement

3.5. Ontbindende voorwaarde

3.6. Overlijden medewerker

3.7. Werkloosheid en WW-uitkering

3.8. Sociaalplan en outplacement

Zoekt u een ander onderwerp, zie dan onze trefwoorden of inhoudsopgave.

Print Friendly
Neem contact met ons op

U bereikt ons op onderstaand nummer voor:

- gratis telefonisch overleg met een specialist. Bedoeld voor complexe vragen over (dreigend) ontslag, disciplinaire maatregelen, concurrentiebeding, loonvordering, reorganisatie of re-integratie;

- informatie over onze Opleidingen Arbeidsrecht.

Contact met Artec Neval 08877-08855 | bereikbaar tussen 8:30 en 17:00Buiten kantooruren kunt u onderstaand formulier invullen en wij zullen u daarna uw aanvraag in behandeling nemen

Functie
 Werknemer Werkgever

Geslacht
 de heer mevrouw

Voornaam en achternaam

Telefoonnummer
E-mail adres

Schets hier (kort) uw situatie

Provincie

Let op, alle velden dienen ingevuld te zijn, alvorens u deze e-mail kunt versturen.